به هم زدن بازی رمز موفقیت در تبلیغات
تبلیغات چشمگیر در آژانس آدرس
ایده‌های خلاق تبلیغاتی چشمگیر خواهند بود
April 10, 2018
آژانس تبلیغاتی آدرس
برندینگ یعنی چگونه دیده میشوید
May 2, 2018

درتبلیغات باید جسارت تغییر بازی را داشته باشید

هر روز در اطرافتان با برند‌هایی روبرو می‌شوید که تا چند وقت پیش نامشان را نمی‌دانستید ولی امروز همه و حتی خودتان مصرف کننده آن هستید، رشد آنها آنقدر سریع بوده که بعضی وقت ها به نظر می‌آید که امروز وقتی از خانه بیرون آمدید آنها جهان شما را فتح کرده اند. راز موفقیت آنها در این است که در بازی تجارت فقط یک بازیگر عادی نبودند آنها جسارت تغییر بازی را داشتند. آنها در هر زمینه‌ای برند‌های جسوری بودند. وقتی این تفاوت طلبی آنها به تبلیغات می‌رسد سعی می‌کنند حرفی نو تازه و متفاوت بزنند و این همان چیزی است که قانون رشد‌ آنها در صنعت و تبلیغات است. آژانس تبلیغاتی آدرس همیشه به دنبال مدیران جسور است که برای برندشان حاضرند روش‌های بازی مارکتینگ و تبلیغات را تغییر دهند، تا کنون تمام مدیران جسوری که با آژانس تبلیغاتی آدرس کار کردند و ترجیح دادند که بر خلاف مسیر دیگران شنا کنند تجربه‌های بسیار موفقی داشتند باید بدانید تفاوت آنها با برند‌های مشابه شان در بیشتر موارد همین تفاوت در طرز نگاه تبلیغاتی آنهاست. این توصیه را مخصوصا به برند‌هایی می‌کنیم که هزینه زیادی برای پرداخت کردن و همیشه در رسانه ها بودن را ندارند، زمانی که قرار است یک بار دیده شوید و رقیبتان هر روز در چشم بینندگان است باید بازی را به هم بریزید، باید آنقدر متفاوت باشید که حتی اگر یک سرباز کوچک در بازی شطرنجید صدایتان و حرکت‌تان شنیده شود. هیچ آژانس تبلیغاتی نمی‌تواند به شما کمک کند مگر این‌که خودتان مسیر متفاوت بودن را انتخاب کنید، اگر فکر می‌کنید که جسارت تغییر بازی را دارید، اگر فکر می‌کنید که می‌خواهید همین امروز می‌خواهید وارد جنگ مارکتینگ شوید، آژانس تبلیغاتی آدرس آماده است تا در کنار شما و در جهت شما بجنگد. جنگجویان آژانس آدرس منتظر فرمان حمله شما هستند

Comments are closed.