کمپین‌های سبز در آژانس تبلیغاتی و برندینگ آدرس
زبان خلاقیت در آژانس تبلیغاتی آدرس
January 15, 2018
تبلیغات چشمگیر در آژانس آدرس
ایده‌های خلاق تبلیغاتی چشمگیر خواهند بود
April 10, 2018

حمایت آژانس آدرس از کمپین‌های سبز

ما سال جدید رو در آژانس تبلیغاتی آدرس سبز خواهیم کرد، ما عاشق بهار و طبیعت هستیم و برای رسیدن به زیبایی‌‌هاش فکر می‌کنیم باید زمین را سلامت و پاک‌تر کنیم تا این دنیا سالیان سال بهار‌های زیبا داشته باشد، شرایط ایران امروز که با بحران کم آبی، آلودگی هوا، نابودی جانوران، تغییر اکوسیستم مواجه است برای همه ما مسئولیت اجتماعی ایجاد می‌کند. آژانس تبلیغاتی آدرس می‌خواهد سهمی در بهبود این وضعیت داشته باشد، ایده‌های بزرگی در سر داریم ولی فکر می‌کنیم باید از شما کمک بگیریم و با شما این مسیر را طی کنیم. حتما با مفهوم کمپین‌های مسئولیت اجتماعی در صنعت تبلیغات آشنایی دارید، این کمپین‌ها هم به نفع برند شما خواهد بود و هم می‌تواند هر چقدر کوچک تغییری در محیط زیست مان ایجاد کند. آژانس تبلیغاتی ما آماده است که در این کمپین‌های تبلیغاتی که هدفشان تغییر فرهنگ زندگی به سمت سبز بودن و یا نجات طبیعت است همکاری کند. ما ایده‌های تازه‌ای برای برند شما خواهیم داشت که هم به اهداف استراتژیک برند شما برسیم و هم آینده سبز‌تری ایجاد کنیم. تیم‌خلاق آدرس آماده است که از دل و جان برای این کمپین‌ها فعالیت کند. برای گپ زدن در مورد این پروژه‌ها همیشه برای شما وقت داریم، همین حالا هم دیر نیست تماس بگیرید تا دنیا رو با هم تغییر بدیم

Comments are closed.