Rightel / Nowrooz Promotion
March 7, 2015
Aparat / Ojoubeha 93
March 7, 2014

2014 / Advertising

Aparat / World Cup 2014 Campaign

Client: Aparat / Sabaidea Date: Spring 2014 Task: ATL Campaign
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴، آپارات قصد داشت خلاصه بازی ها و حواشی این جام را از برزیل به صورت محتوای تصویری برای مردم پخش کند و برای این سرویس ویژه صفحه ای در وب سایت ایجاد شد و اولین سفارش تبلیغات محیطی شرکت صباایده / آپارات از شروع کارشان به ما داده شد، آژانس آدرس برای معرفی این سرویس فکر کرد باید تصویر به گونه ای باشد که نزدیکترین حالت به بازیها را به مردم نشان دهد بنا بر این مخاطب را برداشتیم و با صندلی اش بردیم وسط زمین فوتبال دقیقا وسط بازی گذاشتیم پس پیام درست را منتقل کردیم