Rightel / Norooz 95
April 7, 2016
Rightel / Rebranding
March 7, 2016

2016 / Branding

aio Branding

شرکت تالیا برای راه اندازی و بازگشت دوباره به بازار قصد داشت که با در نظر گرفتن جوایز برای کسانی که مشترک تالیا می‌شوند و یا مشترکان قدیمی که به سرویس بر می‌گردند جوایزی را اهدا کند بزرگترین جایزه یک خودرو بود و از آنجایی که پروموشن‌ها باید جایزه را در بهترین حالت نمایش دهند راه حل ما این بود که تصویر خودرو جایزه در ارتباط بین گوشی‌های کاربران اتفاق بیافتد تا تصویر باشد از این که ارتباط بین شما می‌تواند جایزه را بسازد با این ایده توانستیم از تولید تصویر تکراری ماشین روبان پیچ شده فرار کنیم
Client: Baran Telecom/aio. Date: Summer/fall, 2016 Task: Full Package Branding