Cinematicket / Campaign
February 7, 2017
Aparat / Fajr Film Festival Campaign
January 20, 2017

2016 / Advertising

Filimo ATL Campaign

Client: Filimo Date: Summer 2016 Task: ATL Campaign
فیلیمو پخش کننده محتوای صوتی و تصویری بر بستر اینترنت برای اولین حضور در رسانه محیطی سفارش طراحی کمپین تبلیغاتی را به آژانس آدرس داد در شرح سفارش آمده بود پیام برند به مخاطب این است که تازه ترین فیلم ها در آپارات موجود است تیم ما هم بر اساس همین جمله ایده پردازی را شروع کرد و پیام آنها را با این مفهوم جایگزین کرد که فیلم ها از اول تولدشان در فیلیمو هستند و برای همین به دنبال بامزه ترین تولد در دنیا گشتیم و نتیجه ایده این شد هر فیلمی که سر از تخم در میاره در فیلیمو هست شعار از تولد تا تماشا هم با همین مضمون طراحی شد در ضمن برای کاراکترها از فیلم های روز الهام گرفتیم