طراحی شده در آژانس برندینگ و تبلیغاتی آدرس
Ario
October 4, 2017
Oramin-f / Norooz Promotion
March 7, 2017

2017 / Branding

Cafe Shemroon Rebranding

Client: Cafe Shemroon Date: Spring, 2017 Task: Rebranding

طراحی شده در آژانس برندینگ و تبلیغاتی آدرسطراحی شده در آژانس برندینگ و تبلیغاتی آدرس
شعار برند

معماری این برند بر پایه سه اصل طبیعت، قدمت، خاطره بنا شده است مخاطبین کافه‌ها بر طبق تحقیقات ما برای ساختن خاطرات و یا زنده کردن خاطرات به کافه می‌روند و در کنار دوستانشان جمع می‌شوند مخاطبان کافه شمرون ۱۰۰ درصد از این دسته‌ خاطره باز‌ها بودند و مهمترین دلیلی که به کافه می‌آمدند نه تنها به دلیل کیفیت خوب غذا‌ها و نوشیدن‌های ما بود به دلیل این بود که می‌خواستند آن روز را خاطره انگیز کنند یا با دوستان قدیمی خود در مورد خاطرات گذشته حرف بزنند چه دلیلی از این بهتر تا برند کافه شمرون به آنها همین نوید را بدهد جایی برای خاطره سازی ، خاطره بازی و دیدن خاطرات قدیم شهر تهران