Rightel / Update Your Cellphone – Campaign
March 7, 2017
Filimo Campaign
January 27, 2017

2017 / Advertising

Cinematicket / ATL campaign

Client: Cinematicket Date: Winter, 2017 Task: ATL artwork
 
سینما تیکت مشهورترین وبسایت فروش بلیت سینما و تیاتر در ایران برای اولین حضور خود در رسانه های محیطی به ما سفارش طراحی تبلیغاتی داد که هویت و کارایی وبسایتش را برای مخاطبین توضیح دهد و آنها را با خدماتش آشنا کند . ایده ما این بود که به جای آنکه نشان دهیم با این وبسایت چه میتوانید بکنید نشان دهیم که در نبود آن چه مشکلاتی داشتیم که البته برای نمایش مشکلات صف ایستادن به یکی از شاخص ترین نکات فرهنگ ایرانی رجوع کردیم که همان زنبیل و نحوه استفاده آن در صف بود