Rightel / Winter Promotion Campaign
January 7, 2017
Rightel / Norooz 95
April 7, 2016

2017 / Advertising

Domino Milk - ATL Campaign

Client: Domino Date: Fall 2017 Task: ATL Campaign
 
دومینو تولید کننده بستنی برای گسترش بازار خود شیررا به محصولاتش اضافه کرد محصولات در حال پخش بودند و د‌ومینو برای معرفی خود در این عرصه سفارش طراحی کمپین تبلیغاتی را برای آژانس آدرس ارسال کرد شیر ها به صورت کلی تفاوت چندانی با هم ندارند که بتوان در تبلیغات از آنها بهره گرفت بنابراین باید کمپینی احساس محور برای آن طراحی میکردیم و کیفیت و قدرت شیر را نمایش میدادیم بر این اساس از ایهام موجود در زبان فارسی استفاده کردیم و از شیر جنگل به عنوان سلطان جنگل و نماد قدرت استفاده کردیم