Danette / illustration
March 7, 2014
Snowa / Promotions
March 7, 2013

2014-17 / Branding - Advertising

HB - Chain Store Branding & Design

Client: HB-Haji Baba Date: 2014 - 17 Task: Brand Design
حاجی بابا یکی از بزرگترین فروشگاههای بستنی در ایران با بیش از ۶۰ شعبه است، این برند پس از دوره تولد خود برای ادامه راه و گسترش بیشتر به فکر برندینگ مجدد حاجی بابا افتاد که البته طراحی های قدیمی آنها هیچ هویت ثابتی نداشت بنابراین ما به عنوان یک پروژه جدید به آن نگاه کردیم نه یک بازسازی از خصوصیات و محورهای این برند این بود که جایی برای تفریح و شادی مردم بسازد و هدف اصلیش فقط فروش بستنی نباشد بر این اساس و با نگاهی به مخاطبان این برند بازسازی شد

برای برند حاجی بابا آدرس به انتخاب و تدوین نوعی تصویر سازی پرداخت و این نمونه ها با زمینه های رنگی ساده که تمام قدرتش روی خوشمزه نشان دادن محصولات بود انتخاب شد

در نهایت فروشگاه های حاجی بابا با ظاهری متفاوت از قبل بازگشایی شدند و هر روز میزبان مشتریانشان هستند، آدرس در آموزش نیروی انسانی و برخورد با مشتریان هم به حاجی بابا کمک کرد تا کلام برند با ظاهرش یکی باشد