Sabaidea / Branding
March 7, 2015
Apart / 2014 World Cup Campaign
May 27, 2014

2015 / Advertising

Rightel-Norooz Promotion

Client: Rightel Date: Spring 2014 Task: ATL Campaign
رایتل در نوروز ۹۴ تخفیف هایی را بر اساس مضرب ۷ در نظر گرفته بود و تیم مارکتینگ طراحی تبلیغات محیطی و دیجیتال را به گروه آدرس سپرد ایده ما بر اساس عدد ۷ به ۷رنگ رنگین کمان رسید و سریع توانستیم با الهام از منشور این ایده را تولید کنیم، ایده بر این اساس بود که رایتل میتواند یک سرویس را به سرویس های مجزا بر اساس رنگهای مختلف تبدیل کند و برای هر رنگی که نماد سلیقه های مختلف است بسته هایی در خور آنها داشته باشد تصویر طراحی شده برای پروموشن ها نیاز دارد که جوایز و تخفیف ها کامل و واضح در تبلیغات دیده شوند و در انرژی وقدرت هدایا را به رخ بکشند که این آگهی از جمله این گروه است